RuGao ChangJiang Food Co.,Ltd.

TEL:+86-513-87580791

FAX:+86-513-87581217

E-MAIL:info@cj-food.com

ADD:Tonggang Road,Changjiang Town,Rugao city,Jiangsu Province,China
Copyright © cj-food.com 2014 | Tel: +86-513-87580791 , E-MAIL:info@cj-food.com